top of page

គោលនយោបាយភាពឯកជន

យើងទទួលយក ប្រមូល និងរក្សាទុកព័ត៌មានណាក៏ដោយដែលអ្នកបញ្ចូលនៅលើវ៉ិបសាយរបស់យើង ឬផ្តល់ឲ្យយើងតាមវិធីសាស្ត្រណាមួយផ្សេងទៀត។ លើសពីនេះ យើងប្រមូលយកអាសយដ្ឋានពិធិការអ៊ីនធឺណិត (IP) ដែលបានប្រើប្រាស់ដើម្បីភ្ជាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទៅកាន់អ៊ីនធឺណិត កំណត់ចូល អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ពាក្យសម្ងាត់ កុំព្យូទ័រ និងព័ត៌មានអំពីការតភ្ជាប់ និងប្រវត្តិនៃការទិញ។ យើងអាចនឹងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កម្មវិធីដើម្បីវាស់វែង និងប្រមូលវគ្គនៃព័ត៌មាន រួមទាំងពេលវេលានៃការឆ្លើយតបរបស់ទំព័រ រយៈពេលនៃការចូលមើលនៅលើទំព័រជាក់លាក់ ទំព័រអន្តរកម្មព័ត៌មាន និងវិធីសាស្ត្រដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់បើកចាកចេញពីទំព័រ។ យើងក៏ប្រមូលយកព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន (រួមមានឈ្មោះ អ៊ីមែល ពាក្យសម្ងាត់ ការទំនាក់ទំនង) ផងដែរ ទាំងព័ត៌មានលម្អិតនៃការទូទាត់ប្រាក់ (រួមមានព័ត៌មានអំពីកាតឥណទាន) មតិយោបល់ មតិកែលម្អ ការពិនិត្យផលិតផល ការណែនាំ និងប្រវត្តិរូបផ្ទាល់ខ្លួន។

នៅពេលអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើវ៉ិបសាយរបស់យើង ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការ យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់មកឲ្យយើងមានដូចជាឈ្មោះរបស់អ្នក អាសយដ្ឋាន អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ហេតុផលជាក់លាក់ដូចមានចែងខាងលើតែប៉ុណ្ណោះ។ យើងប្រមូលយកព័ត៌មានមិនផ្ទាល់ខ្លួន និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

១. ដើម្បីផ្តល់ និងដំណើរការសេវា;

២. ដើម្បីផ្តល់ដល់អ្នកប្រើរបស់យើងជាមួយនឹងជំនួយអតិថិជនបន្ត និងការគាំទ្របច្ចេកទេស;

៣. ដើម្បីទាញទាក់ទងជាមួយនឹងទស្សនិកជនរបស់យើង និងអ្នកប្រើទូទៅបាន ឬការជូនដំណើងទាក់ទងនឹងសេវាផ្ទាល់

ខ្លួន ព្រមទាំងការផ្ញើសារផ្សព្វផ្សាយ;

៤. ដើម្បីបង្កើតទិន្នន័យស្ថិតិរួម ព្រមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសរុបផ្សេងទៀត និង/ឬព័ត៌មានមិនផ្ទាល់ខ្លួនដែលជ្រៀតជ្រែកដែលយើង ឬដៃគូរអាជីវកម្មរបស់យើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តលា់ និងធ្វើឲ្យសេវារបស់យើងមានភាពប្រសើរឡើង ដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទបញ្ញតិជាធរមានណាមួយ។

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានរៀបចំឲ្យដំណើរការនៅលើវេទិកា Wix.com។ Wix.com ផ្តល់ឲ្យយើងនូវវេទិកាតាមអនឡាញដែលអនុញ្ញាតិឲ្យយើងលក់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងទៅកាន់អ្នក។ ទិន្នន័យរបស់អ្នកអាចត្រូវបានរក្សាទុកតាមរយៈការផ្ទុកទិន្នន័យរបស់ Wix.com, មូលដ្ឋានទិន្នន័យ និងកម្មវិធីជាទូទៅរបស់ Wix.com។ ពួកគេរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅលើម៉ាស៊ីនមេដែលមានសុវត្ថិភាពនៅពីក្រោយជញ្ជាំងភ្លើង។

រាល់ច្រកនៃការទូទាត់ផ្ទាល់ទាំងអស់ផ្តល់ជូនដោយ Wix.com ហើយត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រើប្រាស់ដោយគោរពតាមស្តង់ដារកំណត់ដោយ PCI-DSS ខណៈពេលចាត់ចែងដោយក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារសុវត្ថិភាព PCI ដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់ម៉ាកសញ្ញាដូចជា វីសា ម៉ាស្ទើកាត អាមេរិកខេន អ៊ិចប្រេស និងឌីស្កាវ៉ើ។ តម្រូវការរបស់ PCI-DSS ជួយធានាក្នុងការដោះស្រាយអំពីព័ត៌មានកាតឥណទានពីហាងរបស់យើង និងអ្នកផ្តល់សេវារបស់វា។  

យើងអាចទាក់ទងទៅកាន់អ្នកដើម្បីជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីរបស់អ្នកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគណនីរបស់អ្នក ដើម្បីដោះស្រាយវិវាទ ប្រមូលថ្លៃសេវា ឬលុយដែលជំពាក់ ដើម្បីស្ទង់មតិអ្នកតាមរយៈការស្ទង់មតិ ឬកម្រងសំណួរសម្រាប់ផ្ញើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

ឬទាក់ទងអ្នកសម្រាប់តម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតដើម្បីអនុវត្តកិច្ចសន្យាអ្នកប្រើរបស់យើង ការអនុវត្តច្បាប់ប្រទេស និងកិច្ចសន្យាណាមួយដែលយើងអាចមានជាមួយអ្នក។ សម្រាប់គោលបំណងនេះយើងអាចនឹងទាក់ទងទៅកាន់អ្នកតាមរយៈអ៊ីមែល ទូរសព្ទ សារជាអក្សរ និងសំបុត្រតាមប្រៃសណីយ៍។

ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឲ្យយើងដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកតទៅទៀត សូមទាក់ទងមកយើងតាម info@bearslittlefish.com

យើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែគោលនយោបាយភាពឯកជននេះនៅពេលណាមួយក៏បាន ដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលឲ្យបានញឹកញាប់។ ការផ្លាស់ប្តូរ និងការបញ្ជាក់នឹងមានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗនៅពេលប្រកាសនៅលើវ៉ិបសាយ។ ប្រសិនបើយើងផលិតសម្ភារៈដែលមានការផ្លាស់ប្តូរចំពោះគោលនយោបាយនេះ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកនៅទីនេះថាមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួចហើយ ដូច្នេះអ្នកដឹងអំពីព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល របៀបយើងប្រើប្រាស់វា និងស្ថិតក្រោមលក្ខខ័ណ្ឌអ្វី ប្រសិនបើមាន យើងប្រើប្រាស់ និង/ឬបង្ហាញវាចេញមក។

ប្រសិនបើអ្នកចង់៖ ចូលប្រើប្រាស់ កែ កែប្រែ ឬលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលយើងមានអំពីអ្នក សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ ******

bottom of page