top of page
Cows Grazing in Fields

Điều khoản thương mại cho SẢN PHẨM

PHẦN MỘT- GIỚI THIỆU

1. Điều khoản Thương mại cho SẢN PHẨM
1.1 ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI CHO SẢN PHẨM (“Điều khoản Thương mại”) này tạo ra sự hiểu biết giữa Australian Dairy Industries Pty Ltd (ACN: 138 940 422) của Unit 2/35 Logistics Street, Keilor Park, Victoria, AUSTRALIA 3042 (“BÊN BÁN ”) và BẠN (“BÊN MUA”) liên quan đến việc cung cấp SẢN PHẨM, cụ thể là thức ăn trẻ em aPLUS+ TM, Đồ uống làm từ sữa và Đồ uống có thành phần chủ yếu là sữa, (“SẢN PHẨM”). VÌ VẬY, để được xem xét tốt và có giá trị, và để bị ràng buộc về mặt pháp lý, NGƯỜI MUA SẢN PHẨM đồng ý với các Điều khoản Thương mại này.
1.2 Điều khoản Thương mại này dành cho việc bán SẢN PHẨM bằng cách sử dụng trang web được xác định là www.australiandairyindustries.com.au.
1.3 Điều khoản Thương mại là một Thỏa thuận Điện tử được công nhận rõ ràng theo thông luật và Đạo luật Giao dịch Điện tử (Victoria) 2000 (Vic) s 13, s 13A và s 13B.
1.4 BÊN MUA đồng ý rằng họ đã đọc, họ hiểu và họ đồng ý với Điều khoản Thương mại, bằng cách xác nhận kỹ thuật số các điều khoản này. Xác nhận kỹ thuật số được thực hiện bằng Clickwrap, nghĩa là bằng cách nhấp vào hộp kiểm thích hợp TÔI ĐỒNG Ý. Bằng cách nhấp vào, TÔI ĐỒNG Ý, nó sẽ ghi lại ngày giờ được BÊN MUA xác nhận.

PART A - INTRODUCTION

2. Dịch vụ mua hàng qua website
2.1 Chào mừng đến với www.australianairyindustries.com.au ('Trang web'). Trang web cung cấp cho bạn cơ hội duyệt và mua các SẢN PHẨM đã được rao bán thông qua Trang web. Trang web cung cấp dịch vụ này bằng cách cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung trên Trang web ('Dịch vụ mua hàng').
2.2 Trang web được điều hành bởi Australian Dairy Industries Pty Ltd (ACN 138 940 422). Việc truy cập và sử dụng Trang web hoặc bất kỳ SẢN PHẨM nào có liên quan được cung cấp bởi Australian Dairy Industries Pty Ltd.
2.3 Australian Dairy Industries Pty Ltd có quyền xem xét và thay đổi bất kỳ Điều khoản nào bằng cách cập nhật trang này theo quyết định riêng của mình. Khi Australian Dairy Industries Pty Ltd cập nhật Điều khoản, công ty sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp cho bạn thông báo về các cập nhật đối với Điều khoản. Mọi thay đổi đối với Điều khoản sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày công bố.
3. Đăng ký sử dụng Dịch vụ mua hàng
3.1 Để truy cập Dịch vụ mua hàng, trước tiên bạn phải đăng ký làm người dùng của Trang web. Là một phần của quy trình đăng ký hoặc là một phần của việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ mua hàng, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân về bản thân (chẳng hạn như thông tin nhận dạng hoặc chi tiết liên hệ), bao gồm:
(a) Địa chỉ thư điện tử
(b) Tên người dùng ưa thích
3.2 Bạn đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho Australian Dairy Industries Pty Ltd trong quá trình hoàn tất quy trình đăng ký sẽ luôn chính xác, đúng đắn và cập nhật.
3.3 Khi bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký, bạn sẽ là NGƯỜI MUA đã đăng ký trên Trang web và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản. Với tư cách là NGƯỜI MUA, bạn sẽ được cấp quyền truy cập ngay vào Dịch vụ mua hàng.
3.4 Bạn không được sử dụng Dịch vụ mua hàng và không được chấp nhận Điều khoản nếu bạn không đủ tuổi hợp pháp để lập hợp đồng ràng buộc với Australian Dairy Industries Pty Ltd.
4. Nghĩa vụ của bạn với tư cách là NGƯỜI MUA
4.1 Với tư cách là NGƯỜI MUA, bạn đồng ý tuân thủ những điều sau. NGƯỜI BÁN sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ Mua hàng cho các mục đích được cho phép bởi:
(i) các Điều khoản;
(ii) mọi luật, quy định hiện hành hoặc các thông lệ hoặc hướng dẫn được chấp nhận chung trong các khu vực pháp lý có liên quan;
(iii) bạn có trách nhiệm duy nhất trong việc bảo vệ tính bảo mật của mật khẩu và/hoặc địa chỉ email của mình.
Việc sử dụng mật khẩu của bạn bởi bất kỳ người nào khác có thể dẫn đến việc hủy Dịch vụ mua hàng ngay lập tức;
(iv) bất kỳ việc sử dụng thông tin đăng ký của bạn bởi bất kỳ người nào khác, hoặc bên thứ ba, đều bị nghiêm cấm. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho Australian Dairy Industries Pty Ltd về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc địa chỉ email của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào mà bạn biết được;
(v) quyền truy cập và sử dụng Trang web bị hạn chế, không thể chuyển nhượng và chỉ cho phép bạn sử dụng Trang web cho các mục đích của Australian Dairy Industries Pty Ltd cung cấp Dịch vụ Mua hàng;
(vi) bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ mua hàng hoặc Trang web cho bất kỳ mục đích sử dụng bất hợp pháp và/hoặc trái phép nào, bao gồm thu thập địa chỉ email của NGƯỜI MUA bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không mong muốn hoặc tạo khung hoặc liên kết trái phép đến Trang web; Và
(vii) bạn đồng ý rằng các quảng cáo thương mại, liên kết liên kết và các hình thức chào mời khác có thể bị xóa khỏi Trang web mà không cần thông báo và có thể dẫn đến việc chấm dứt Dịch vụ mua hàng.
Hành động pháp lý thích hợp sẽ được thực hiện bởi Australian Dairy Industries Pty Ltd đối với bất kỳ việc sử dụng Trang web bất hợp pháp hoặc trái phép nào.

PHẦN C– ĐIỀU KHOẢN HOẠT ĐỘNG

5. Thuận mua vừa bán
5.1 BÊN MUA muốn mua SẢN PHẨM từ BÊN BÁN theo đơn đặt hàng tùy từng thời điểm.
5.2 BÊN BÁN đã đồng ý bán và BÊN MUA đã đồng ý mua SẢN PHẨM theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong thỏa thuận này.
6. Đóng gói đơn hàng
6.1 BÊN BÁN phải đảm bảo mỗi đơn hàng được đóng gói an toàn và đảm bảo để vận chuyển đến BÊN MUA liên quan đến:
(a) tính dễ vỡ và dễ hư hỏng của SẢN PHẨM;
(b) khoảng cách mà SẢN PHẨM có khả năng di chuyển; Và
(c) phương thức vận chuyển được sử dụng để vận chuyển SẢN PHẨM.
7. Chuyển rủi ro

Rủi ro trong mỗi đơn đặt hàng được chuyển cho BÊN MUA khi giao đơn đặt hàng đó cho BÊN MUA hoặc nhận đơn đặt hàng đó bởi đại lý hoặc chuyển phát nhanh của BÊN MUA tùy từng trường hợp.
8. Lập hóa đơn và thanh toán
Số tiền mà NGƯỜI MUA phải trả sẽ là số tiền được quy định trong hóa đơn do trang web tạo ra.
9. Các loại trừ và giới hạn trách nhiệm
9.1 Tất cả thông tin (bao gồm cả thông số kỹ thuật) do BÊN MUA cung cấp cho BÊN BÁN đều được đảm bảo theo Luật Người tiêu dùng Úc. Những sai lệch nhỏ hoặc những thay đổi nhỏ không ảnh hưởng đáng kể đến việc sử dụng SẢN PHẨM sẽ không cho phép NGƯỜI MUA từ chối SẢN PHẨM khi giao hàng hoặc đưa ra bất kỳ khiếu nại nào đối với chúng.
9.2 Trong mọi trường hợp, BÊN BÁN không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với BÊN MUA hoặc bất kỳ người nào khác về bất kỳ tổn thất lợi nhuận hoặc tổn thất doanh thu nào do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ khiếm khuyết, thiếu sót hoặc sai lệch nào trong SẢN PHẨM.
9.3 Bất kỳ lời khuyên, khuyến nghị hoặc thông tin nào do BÊN BÁN đưa ra về SẢN PHẨM đều được đưa ra với thiện chí và được cho là chính xác, phù hợp và đáng tin cậy vào thời điểm đưa ra. BÊN BÁN không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất nào do BÊN MUA phụ thuộc vào lời khuyên, khuyến nghị hoặc thông tin đó.
9.4 Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, BÊN BÁN không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất khả năng sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận, phát sinh từ của hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc cung cấp hoặc không cung cấp SẢN PHẨM, hoặc phát sinh từ việc cung cấp SẢN PHẨM, cho dù dựa trên Điều khoản Thương mại, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay cách khác.
9.5 Luật Người tiêu dùng Úc có thể đảm bảo cho BÊN MUA một số bảo đảm nhất định. Khi trách nhiệm pháp lý đối với việc vi phạm bất kỳ bảo đảm nào như vậy có thể bị hạn chế, thì trách nhiệm pháp lý của NGƯỜI BÁN (nếu có) phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào đối với các bảo đảm đó được giới hạn liên quan đến việc cung cấp SẢN PHẨM, đối với việc thay thế SẢN PHẨM hoặc chi phí cung cấp lại hoặc thay thế Sản phẩm. CÁC SẢN PHẨM.
10. Bồi thường
10.1 BÊN MUA bồi thường và tiếp tục bồi thường cho BÊN BÁN, những người làm công và đại lý của họ đối với bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào được đưa ra hoặc hành động bắt đầu bởi bất kỳ người nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở BÊN MUA) đối với BÊN BÁN hoặc BÊN BÁN chịu trách nhiệm pháp lý. , liên quan đến bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ hoặc ngẫu nhiên đối với việc cung cấp SẢN PHẨM.
10.2 Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ chi phí pháp lý nào mà BÊN BÁN phải chịu để đáp ứng bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào về bất kỳ chi phí pháp lý nào mà BÊN BÁN phải chịu liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào như vậy.
11. Giải quyết tranh chấp
11.1 Nếu tranh chấp phát sinh giữa BÊN MUA và BÊN BÁN, quy trình sau sẽ được áp dụng:
(a) Một bên phải thông báo cho bên kia về tranh chấp và tranh chấp phải được giải quyết theo thủ tục quy định tại khoản này.
(b) Một bên không được tiến hành các thủ tục tố tụng (ngoại trừ các thủ tục tìm kiếm giải pháp tạm thời) đối với tranh chấp trừ khi tranh chấp đã được đưa ra để giải quyết theo điều khoản này.
(c) Một bên không được phản đối bất kỳ đơn xin hoãn bất kỳ thủ tục pháp lý nào có thể được ban hành đối với tranh chấp trong khi chờ hoàn thành hoặc chấm dứt thủ tục quy định tại khoản này.
11.2 Mọi tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại phát sinh từ, liên quan đến hoặc liên quan đến Điều khoản Thương mại này, bao gồm mọi câu hỏi về sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của nó, sẽ được giải quyết bằng trọng tài. Trụ sở của trọng tài sẽ ở Melbourne, Úc và số lượng trọng tài viên sẽ là một.
11.3 Bất chấp sự tồn tại của tranh chấp, mỗi bên phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản Thương mại này.
11.4 Các bên phải giữ bí mật trừ khi có yêu cầu khác của pháp luật hoặc theo hướng dẫn của tòa án có thẩm quyền, tất cả các thông tin liên quan đến vấn đề tranh chấp được tiết lộ trong hoặc để giải quyết tranh chấp. Các bên thừa nhận rằng mục đích của bất kỳ trao đổi thông tin hoặc tài liệu nào hoặc đưa ra bất kỳ đề nghị giải quyết nào theo thủ tục này là nhằm cố gắng giải quyết tranh chấp giữa các bên. Không bên nào được sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có được thông qua quá trình giải quyết tranh chấp cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài nỗ lực giải quyết tranh chấp giữa các bên.

PHẦN D- CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

5. Agreement to buy & sell
5.1 The BUYER wishes to buy PRODUCTS from the SELLER by orders placed from time to time.
5.2 The SELLER has agreed to sell and the BUYER has agreed to buy PRODUCTS on the terms and conditions set out in this agreement.
6. Packing of orders
6.1 The SELLER must ensure each order is safely and securely packed for transportation to the BUYER having regard to:
(a) the fragility and perishability of the PRODUCTS;
(b) the distance the PRODUCTS are likely to travel; and
(c) the method of transportation used to transport the PRODUCTS.
7. Passing of risk

Risk in each order passes to the BUYER upon delivery of that order to the BUYER or collection of that order by the BUYER's agent or courier as the case may be.
8. Invoicing and payment
The amount payable by the BUYER will be the amount set out in the invoice generated by the website.
9. Exclusions and limitation of liability
9.1 All information (including specifications) provided by the BUYER to the SELLER are subject to guarantees under the Australian Consumer Law. Small deviations or slight variations which do not substantially affect the use of the PRODUCTS will not entitle the BUYER to reject the PRODUCTS upon delivery or to make any claim in respect of them.
9.2 Under no circumstances is the SELLER liable or responsible in any way to the BUYER, or any other person, for any loss of profits or loss of revenue as a result, direct or indirect of any defect, deficiency or discrepancy in the PRODUCTS.
9.3 Any advice, recommendation or information given by the SELLER about the PRODUCTS, is given in good faith and is believed to be accurate, appropriate and reliable at the time it is given. The SELLER does not accept any liability or responsibility for any loss suffered as a result of the BUYERS reliance on such advice, recommendation or information.
9.4 To the fullest extent permissible at law, the SELLER is not liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special, or consequential damages or any damages whatsoever including, without limitation, damages for loss of use, data or profits, arising out of or in any way connected with the provision of or failure to provide the PRODUCTS, or otherwise arising out of the provision of the PRODUCTS, whether based on the Terms of Trade, negligence, strict liability or otherwise.
9.5 The Australian Consumer Law may give to the BUYER certain guarantees. Where liability for breach of any such guarantee can be limited, the SELLERS liability (if any) arising from any breach of those guarantees is limited concerning the supply of the PRODUCTS, to the replacement of the PRODUCTS or the cost of resupply or replacement of the PRODUCTS.
10. Indemnity
10.1 The BUYER indemnifies and keeps indemnified the SELLER, its servants and agents in respect of any claim or demand made or action commenced by any person (including, but not limited to, the BUYER) against the SELLER or, for which the SELLER is liable, in connection with any loss arising from or incidental to the provision of the PRODUCTS.
10.2 This includes, but is not limited to, any legal costs incurred by the SELLER about meeting any claim or demand of any legal costs for which the SELLER is liable in connection with any such claim or demand.
11. Dispute resolution
11.1 If a dispute arises between the BUYER and the SELLER, the following procedure applies:
(a) A party must give the other party a notice of the dispute and the dispute must be dealt with by the procedure set out in this clause.
(b) A party must not commence legal proceedings (except proceedings seeking interlocutory relief) in respect of a dispute unless the dispute has been referred for resolution under this clause.
(c) A party must not oppose any application for a stay of any legal proceedings that may be issued in respect of a dispute pending the completion or termination of the procedure set out in this clause.
11.2 Any dispute, controversy or claim arising out of, relating to or in connection with this Terms of Trade, including any question regarding its existence, validity or termination, will be resolved by arbitration. The seat of arbitration will be in Melbourne, Australia, and the number of arbitrators shall be one.
11.3 Notwithstanding the existence of a dispute each party must continue to perform its obligations under these Terms of Trade.
11.4 The parties must hold confidential unless otherwise required by law or at the direction of a court of competent jurisdiction, all information relating to the subject matter of the dispute that is disclosed during or for dispute resolution. The parties acknowledge that the purpose of any exchange of information or documents or the making of any offer of settlement according to this procedure is to attempt to settle the dispute between the parties. No party may use any information or documents obtained through the dispute resolution process for any purpose other than an attempt to resolve the dispute between the parties.

PART D - GENERAL PROVISIONS

5. Agreement to buy & sell
5.1 The BUYER wishes to buy PRODUCTS from the SELLER by orders placed from time to time.
5.2 The SELLER has agreed to sell and the BUYER has agreed to buy PRODUCTS on the terms and conditions set out in this agreement.
6. Packing of orders
6.1 The SELLER must ensure each order is safely and securely packed for transportation to the BUYER having regard to:
(a) the fragility and perishability of the PRODUCTS;
(b) the distance the PRODUCTS are likely to travel; and
(c) the method of transportation used to transport the PRODUCTS.
7. Passing of risk

Risk in each order passes to the BUYER upon delivery of that order to the BUYER or collection of that order by the BUYER's agent or courier as the case may be.
8. Invoicing and payment
The amount payable by the BUYER will be the amount set out in the invoice generated by the website.
9. Exclusions and limitation of liability
9.1 All information (including specifications) provided by the BUYER to the SELLER are subject to guarantees under the Australian Consumer Law. Small deviations or slight variations which do not substantially affect the use of the PRODUCTS will not entitle the BUYER to reject the PRODUCTS upon delivery or to make any claim in respect of them.
9.2 Under no circumstances is the SELLER liable or responsible in any way to the BUYER, or any other person, for any loss of profits or loss of revenue as a result, direct or indirect of any defect, deficiency or discrepancy in the PRODUCTS.
9.3 Any advice, recommendation or information given by the SELLER about the PRODUCTS, is given in good faith and is believed to be accurate, appropriate and reliable at the time it is given. The SELLER does not accept any liability or responsibility for any loss suffered as a result of the BUYERS reliance on such advice, recommendation or information.
9.4 To the fullest extent permissible at law, the SELLER is not liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special, or consequential damages or any damages whatsoever including, without limitation, damages for loss of use, data or profits, arising out of or in any way connected with the provision of or failure to provide the PRODUCTS, or otherwise arising out of the provision of the PRODUCTS, whether based on the Terms of Trade, negligence, strict liability or otherwise.
9.5 The Australian Consumer Law may give to the BUYER certain guarantees. Where liability for breach of any such guarantee can be limited, the SELLERS liability (if any) arising from any breach of those guarantees is limited concerning the supply of the PRODUCTS, to the replacement of the PRODUCTS or the cost of resupply or replacement of the PRODUCTS.
10. Indemnity
10.1 The BUYER indemnifies and keeps indemnified the SELLER, its servants and agents in respect of any claim or demand made or action commenced by any person (including, but not limited to, the BUYER) against the SELLER or, for which the SELLER is liable, in connection with any loss arising from or incidental to the provision of the PRODUCTS.
10.2 This includes, but is not limited to, any legal costs incurred by the SELLER about meeting any claim or demand of any legal costs for which the SELLER is liable in connection with any such claim or demand.
11. Dispute resolution
11.1 If a dispute arises between the BUYER and the SELLER, the following procedure applies:
(a) A party must give the other party a notice of the dispute and the dispute must be dealt with by the procedure set out in this clause.
(b) A party must not commence legal proceedings (except proceedings seeking interlocutory relief) in respect of a dispute unless the dispute has been referred for resolution under this clause.
(c) A party must not oppose any application for a stay of any legal proceedings that may be issued in respect of a dispute pending the completion or termination of the procedure set out in this clause.
11.2 Any dispute, controversy or claim arising out of, relating to or in connection with this Terms of Trade, including any question regarding its existence, validity or termination, will be resolved by arbitration. The seat of arbitration will be in Melbourne, Australia, and the number of arbitrators shall be one.
11.3 Notwithstanding the existence of a dispute each party must continue to perform its obligations under these Terms of Trade.
11.4 The parties must hold confidential unless otherwise required by law or at the direction of a court of competent jurisdiction, all information relating to the subject matter of the dispute that is disclosed during or for dispute resolution. The parties acknowledge that the purpose of any exchange of information or documents or the making of any offer of settlement according to this procedure is to attempt to settle the dispute between the parties. No party may use any information or documents obtained through the dispute resolution process for any purpose other than an attempt to resolve the dispute between the parties.

bottom of page