top of page
Mother and Baby

Nhận của bạn aPLUS giao sữa.

Bạn có thể yên tâm khi biết sữa aPLUS thơm ngon đang trên đường đến tận nhà. 

Gói đăng ký dễ dàng của chúng tôi mang đến cho bạn sữa aPLUS được giao đến tận nhà hàng tháng. Bạn có thể cập nhật gói đăng ký của mình bất kỳ lúc nào, vì vậy hãy dùng bao nhiêu tùy thích. 

Bạn muốn có loại sữa nào của chúng tôi khi bạn cần?

aPlus 1 milk
aPlus2 milk
Bắt đầu lại

Bạn muốn bao nhiêu container?

Bạn muốn bao nhiêu container?

aPlus Stage 2 900g front
aPlus Stage 2 900g front
aPlus Stage 2 900g front
aPlus Stage 2 900g front
aPlus Stage 2 900g front
aPlus Stage 2 900g front

Bao lâu?

Hai tuần một lần?
Hàng tháng?

Bao lâu?

Hai tuần một lần?
Hàng tháng?

Bao lâu?

Hai tuần một lần?
Hàng tháng?

Bao lâu?

Hai tuần một lần?
Hàng tháng?

Bao lâu?

Hai tuần một lần?
Hàng tháng?

Bao lâu?

Hai tuần một lần?
Hàng tháng?
bottom of page